5 minutes reading time (958 words)

AFM moet stoppen met schnelschieten en marktinmenging / AFM premature on no cure no pay

Door al voordat haar onderzoek is afgerond scherp over het no-pay-no-cure model op advieskosten te oordelen liet de AFM zich al weer meeslepen door de actualiteit en dreigt het belang van de consument uit het oog te verliezen. Deze acties ondermijnen in potentie alleen haar gezag als toezichthouder.

 

In dit geval concreet geval ging het hierom: Een bank wilde advies op haar producten op basis van no cure no pay aanbieden: neemt een consument geen product af, betaalt hij niet voor het advies. De AFM beweert dat dit indruist tegen het provisieverbod zonder de resultaten van haar onderzoek af te wachten en dit nader te onderbouwen.

 

Hiermee verliest de AFM het belang van de consument uit het oog. No cure no pay advies is juist in het belang van de consument en vergroot het aantal ingewonnen adviezen. Het zal leiden tot meer vraag naar advies en bevordert de concurrentie.

 

Doordat consumenten nu afzonderlijk voor advies betalen, neigt men meer naar execution only (een lening of verzekering afsluiten zonder advies in te winnen). Voor sommige consumenten en producten werkt dat prima. Echter, het risico bestaat dat mensen hun kennis overschatten.

Indien de mogelijkheid van no-cure-no-pay bestaat zullen meer consumenten toch advies inwinnen. Winst voor consument en AFM: men is gemiddeld beter geïnformeerd.

 

Werkt no cure no pay dan concurrentieverstorend? In tegendeel – het dwingt de aanbieder tot betere producten en scherpere prijsstelling. Weer winst voor de consument.

Om te voorkomen dat de consument met het gratis advies gaan shoppen moet de bank overtuigende argumenten hebben om voor haar producten te kiezen. Dat kan door een scherpe prijs aan te bieden (voor advies en/of het product) of door producten aan te bieden die beter bij de behoeften van de consument aansluiten.

En kleine partijen en eenpitters kunnen door hun lage vaste lasten en grotere flexibiliteit kosten goed op de adviesprijs concurreren – en juist erop inspelen dat er soms al een eerste advies is verstrekt.

 

Kan het wel tegen de geest van de wet ingaan? Dat zou kunnen – mits de kosten van het advies versleuteld worden in de producten. Hierdoor zou er geen sprake zijn van de beoogde transparantie.

Zolang de advieskosten echter volledig gedekt worden door de opbrengsten uit de adviesfee dan is de wettelijk gewenste scheiding en transparantie er wel. Ja, de consumenten die wel afsluiten betalen mee voor de consumenten die niets afnemen. Maar de prijs voor een advies wordt automatisch in de toom gehouden. Door een te hoge fee prijst zich de bank zelf uit de markt.

 

Het is goed dat de AFM de markt scherp in de gaten houdt. Zij moet echter ervoor waken door snelschieten haar gezag te ondermijnen en zich niet inmengen in de uitvoering van de business. Dat werkt alleen marktverstorend en is ten nadele van de consument.

 

AFM premature on no cure no pay

Even before concluding its investigation the AFM (Dutch supervisor on financial markets) takes a firm stance in public on the no pay no cure model on advisory cost that has been launched by one lender. This is not only premature but also undermines her authority as supervisor.

Furthermore, an intervention into the freedom of conducting your business and price setting is only justified if it is for the greater good and has a sound reason.

 

What is this all about? A bank introduced no cure no pay for advice given to clients: only when the consumer chooses for a product from a bank he/she will have to pay for the advice (see below for some background advisory cost). The AFM has the opinion that this is not in line with the latest changes to the regulation that outlaw that advice cost are covered indirect by the product margins.

This opinion is publicly voiced before the AFM had finished her own investigation into that concept.

 

Furthermore the AFM goes with this not only beyond her role but also loses the consumer interest out of sight instead of putting it first. No cure no pay is actually in the best interest of the consumer and it will also lead to more people asking advice before buying a complex financial product. It will lead to better informed consumers and it will stimulate competition.

 

Is it against the new law? Not as long as all cost for advice are covered by the income for it and now cross-financing takes place. Yes, the customers that take a product pay in effect for the cost for customer not buying – but this in inherent to any business. And competition will prevent prices to go up too much – too expensive means no business at all.

 

It’s good that the AFm keeps a sharp eye on the market. But it should be careful to not let itself drag into cutting corners and judging premature. And it should refrain from reigning into the business model and how the business is conducted. This will only disturb the market and is to the disadvantage of the consumer.

 

Background

The AFM is the Dutch authority for the Financial Markets. One of it’s focuses is the good conduct of all parties involved to ensure that the consumer is protected.

Over the last years – as a reaction to the some causes of the financial crisis – the regulation of the financial markets has changed to avoid some of the past shortcomings in the future. One of those was the way commission worked. Those cost have often not been transparent and gave wrong incentives to the intermediaries and brokers. As of January 2013 the former practice is not allowed anymore for most products. Cost for advice have to be billed separately and can be cross financed anymore.

0
The Crimea case and the Russia understanders in th...
2012 - 5 things I am grateful for