Verhoog het PGB voor een goedkoper en humaner zorgstelsel!

Een kabinet onder liberale leiding offert het meest liberale onderdeel van ons zorgstelsel en beperkt het persoonsgebonden budget (pgb) drastisch. Maakt dit de zorgkosten meer beheersbaar of is het een stap in de verkeerde richting?

Continue reading
Rate this blog entry:
0
2125 Hits
0 Comments

Istanbul

Istanbul - fascinating town between continents. Rich of history and colors.

Continue reading
Rate this blog entry:
0
4623 Hits
0 Comments